Prekių pirkimo – pardavimo UAB „Gulbelė“ internetinėje parduotuvėje „E-GULBELE“ taisyklės
1.    BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1  Šios prekių pirkimo – pardavimo UAB „Gulbelė“ internetinėje parduotuvėje „E-GULBELE“ (toliau – E-GULBELE), adresas internete www.e-gulbele.lt, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato E-GULBELE pirkėjų registracijos, prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes ir prekių grąžinimo tvarką.
1.2  UAB „Gulbelė“ E-GULBELE pirkėjų užsakymų surinkimą ir vykdymą organizuoja UAB „Gulbelė“, esanti V. Kudirkos g. 61, Šakiuose.
1.3  Pirkėju Taisyklėse laikomas bet kuris asmuo, teikiantis užsakymą ir perkantis prekes E-GULBELE.
1.4  Naudotis E-GULBELE ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę ir perkantys svečio teisėmis arba užsiregistravę ir susikūrę paskyrą E-GULBELE Taisyklėse nustatyta tvarka. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.
1.5  Pirkėjas, užsiregistravęs ir perkantis svečio teisėmis ar užsiregistravęs ir susikūręs paskyrą, pateikdamas užsakymą E-GULBELE, besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes iš E-GULBELE.
1.6  Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą E-GULBELE tik patvirtinus, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su jomis. UAB „Gulbelė“ pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant E-GULBELE, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.7  UAB „Gulbelė“ neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.    REGISTRACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS
2.1  Tvarkant asmens duomenis, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą.  
2.2  Pirkėjas, norėdamas naudotis E-GULBELE ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti E-GULBELE sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą (užsakant alkoholinius gėrimus), elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.
2.3  Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. E-GULBELE jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.4  Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
2.5  Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis E-GULBELE ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs E-GULBELE.
2.6  Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politikąJei Pirkėjas naudojasi E-GULBELE paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
2.7  Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik administruojant užsakymo vykdymą ir su užsakymu susijusiems veiksmams atlikti. Su taikoma Privatumo politika galite susipažinti internetinėje svetainėje www.gulbele.lt.
2.8  Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pažymint atitinkamą lauką registracijos anketoje jos pildymo metu. Pirkėjo sutikimo atšaukimas vykdomas gautame naujienlaiškyje pažymint pageidavimo ateityje naujienlaiškio nesiųsti lauką.
3.    PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA
3.1  Prekių kainos E-GULBELE nurodytos eurais su PVM.
3.2  Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, kurios buvo nurodytos E-GULBELE kainoraštyje užsakymo pateikimo momentu.
3.3  Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). E-GULBELE stengsis, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju E-GULBELE užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui už tai nereikės papildomai mokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs (kai už prekes Pirkėjas apmoka užsakymo metu), sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas bus išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes, ne vėliau kaip per 5 (penkias) d.d. nuo prekių pristatymo. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas moka už faktinį pristatytos prekės svorį.
3.4  Atsižvelgiant į svorio vienetą sudarančių sveriamų prekių skirtingus dydžius ir svorius, galima tokių prekių svorio paklaida  +- 7%. Tokių prekių kaina apskaičiuojama pagal Pirkėjo užsakymo metu nurodytą prekės svorį. Pirkėjas sutinka, kad sveriamų prekių svoris gali nežymiai skirtis nuo užsakyto svorio ir dėl to pretenzijų neturės.
3.5  Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti atsiskaitymo ir pristatymo būdą. Pirkėjas už prekes atsiskaito pasirinktinai:
3.5.1   iš anksto per mokėjimo sistemą Paysera;
3.5.2   iš anksto mokėjimo kortele per Swedbank mokėjimo portalą;
3.5.3   prekių pristatymo – perdavimo metu mokėjimo kortele.
3.6  Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik E-GULBELE iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nedelsiant.
3.7  Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, E-GULBELE  turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo momento.
3.8  Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant E-GULBELE pateiktą išankstinę sąskaitą. Gavęs išankstinę sąskaitą, Pirkėjas bankiniu pavedimu nedelsiant atlieka mokėjimą į E-GULBELE sąskaitą. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos, prekių užsakymas nėra vykdomas. Atsakomybė už Pirkėjo duomenų saugumą mokėjimo metu šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
3.9  Nuolaidos ir kitos lojalumo programos, perkant E-GULBELE su UAB „Gulbelė“ ar Aibės lojalumo kortelėmis, netaikomos.
3.10 Perkant su nuolaidos kodu, nuolaida yra netaikoma alkoholiniams gėrimams ir užstatinei tarai.
3.11 Užstato už daugkartinę ir vienkartinę pakuotę (tarą) dydis yra 0,10 Eur. Jeigu taikomas užstatinės taros mokestis, jis yra nurodytas papildomai prie prekės.
4.    PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS
4.1  Prekės pristatomos kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį, nuo 9 iki 20 val.
4.2  Užsakymai primami pirmadieniais – sekmadieniais:
Užsakymo pristatymas per 48 val.
4.3  Sekmadieniais pristatymas nevykdomas.
4.4  Prekes pristato UAB „Gulbelė“ darbuotojas (toliau – „Kurjeris“) Pirkėjo nurodytu adresu - maisto prekes ne vėliau kaip per 48 val., statybines prekes ne vėliau kaip per 48 val.
4.5  Statybines prekes galima atsiimti Kęstučio 44 g., Šakiai.
4.6  Prekių pristatymas vykdomas tik E-GULBELE nurodytose teritorijose (Šakių mieste ir rajone, Jurbarko, Marijampolės ir Vilkaviškio miestuose), kurių sąrašas gali būti nuolat atnaujinamas ir/ar keičiamas.
4.7  Alkoholiniai gėrimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, pristatomi visomis  E-GULBELE pristatymo dienomis, išskyrus rugsėjo 1 – ąją dieną.
4.8  Alkoholinius gėrimus E-GULBELE galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 4.7. punkte nurodytu laiku.
4.9  Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina E-GULBELE nustatyta tvarka pildydamas Pirkėjo registracijos anketą.
4.10 Prekių užsakymą pristačius į gydymo įstaigą ar karantininio izoliavimo vietą, Pirkėjas prekes turi atsiimti lauke prie įėjimo į pastatą.
4.11 Prekių pristatymo mokestis 2,90 Eur. Užsisakius prekių už 25,00 Eur ir daugiau, pristatymas Šakių, Jurbarko, Marijampolės ir Vilkaviškio miestuose nemokamas. Šakių rajone, daugiau kaip 10 km nuo miesto centro, pristatymo kaina 4,30 Eur, nepriklausomai nuo prekių krepšelio dydžio.
4.12 Minimali prekių užsakymo vertė 10,00 Eur.
4.13 Užsakytų prekių svoriui viršijant 60 kilogramų arba 1 kubinį metrą, prekių pristatymo sąlygos (pristatymo terminas ir pristatymo kaina) derinamos su Pirkėju tiesiogiai telefonu.
4.14 Prekės Pirkėjui pristatomos plastikiniuose maišeliuose. Už prekių pakavimo paslaugą į plastikinius maišelius yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis – 0,20 Eur. Pakavimo mokestis nepriklauso nuo prekių vienetų skaičiaus ar sumos. Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pakavimo mokestis nesikeičia (t.y.  pateikiant užsakymą paskaičiuotas pakavimo mokestis išliks toks pat net ir papildžius pirkinių krepšelį).
4.15 E-GULBELE stengsis, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, E-GULBELE pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – „Panaši prekė“). Dėl Pirkėjo sutikimo arba nesutikimo užsakytą prekę keisti į Panašią prekę, tariamasi telefonu.
4.16 Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau E-GULBELE nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) d.d. Lietuvos Respublikoje nustatytos ekstremalios padėties metu pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 14 (keturiolikos) d.d.  nuo siuntos pristatymo.
 4.17 Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už E-GULBELE pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Prekių pristatymo momentu Kurjeris techniškai neturi galimybių pakoreguoti sąskaitą išbraukiant prekes, kurių buvo atsisakyta pristatymo momentu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) d.d. nuo siuntos pristatymo.
4.18 Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos E-GULBELE sistemoje Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu gali Kliento žinutėje atžymėti papildomus pageidavimus dėl pristatymo laiko ar būdo (pvz. pasiimti pačiam).
4.19 Tuo atveju, kai E-GULBELE sistemoje Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, E-GULBELE turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui arba 20 m. sulaukusiam asmeniui, tačiau E – GULBELE stengiasi telefonu rasti Pirkėją, kad galėtų siuntą perduoti būtent jam. Pirkėjas neturi teisės reikšti E-GULBELE bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.20 Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis E-GULBELE sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai E-GULBELE turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), Pirkėjas negali atsiskaityti mokėjimo kortele ne dėl E - GULBELE kaltės ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir pakavimo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida (tai yra Taisyklių 4.11 punkte numatytas prekių kiekis, už kurį neskaičiuojamas pristatymo mokestis), tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, E-GULBELE pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo ir pakavimo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Jei Pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo padengti E-GULBELE patirtas pristatymo ir pakavimo išlaidas, kurių dydis nurodytas Taisyklių 4.11 ir 4.14 punktuose.
4.21 E-GULBELE pristato prekes Pirkėjui Taisyklėse nustatytu laiku. Tačiau Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo E-GULBELE nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju E-GULBELE įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val. Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kada alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).
4.22  Visais atvejais E-GULBELE atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tačiau E-GULBELE stengiasi, kad prekės būtų pristatomos laiku ir telefonu kontaktuojant su Pirkėju, nepažeidžiami Taisyklėse nustatyti terminai.
4.23 Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai E-GULBELE. Sąskaita - faktūra siunčiama tik elektroniniu paštu.
4.24 E-GULBELE, prieš perduodama alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo nurodytu adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui), visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami.Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.20 punkte, ir dėl to alkoholinių gėrimų užsakymas anuliuojamas. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes E-GULBELE pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, E-GULBELE alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.20 punkte, ir dėl to alkoholinių gėrimų užsakymas anuliuojamas.
4.25 Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams.
5.    PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAI
5.1  Už E-GULBELE parduodamų prekių ženklinimą atsako prekės gamintojas ir/ar prekės importuotojas.
5.2  E-GULBELE užtikrina, kad Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas yra pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų preke pasinaudoti per protingą terminą ir iki prekės tinkamumo vartoti termino pabaigos, atsižvelgiant į prekės savybes.
5.3  Pirkėjas pastabas dėl prekių trūkumo ar prekių kokybinių trūkumų, kurių nebuvo galima pastebėti prekių pristatymo – atsiėmimo metu, gali informuoti E-GULBELE elektroniniu paštu pagalba@gulbele.lt arba  E-GULBELE telefonu 8 620 14279 per 24 val. nuo prekių gavimo.
5.4  Pirkėjas, grąžindamas nekokybišką prekę, turi užtikrinti, kad grąžinama prekė nebūtų sugadinta ar jai padaryta kitokia žala, kuri būtų atsiradusi dėl Pirkėjo veiksmų.
5.5  Netinkama pripažintos prekės vertės suma jam bus grąžinta banko pavedimu į jo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 d.d.
6.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1  Taisyklės sudarytos vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
6.2  Santykiams tarp Pirkėjo ir UAB „Gulbelė“ taikomos šių Taisyklių nuostatos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai.
6.3  Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.4  Visi ginčai ir nesutarimai, kilę tarp šalių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčiai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
 
REKVIZITAI
UAB „Gulbelė“
V. Kudirkos g. 61
Šakiai, LT-71126
Tel. 8 345 60010
El.p. info@gulbele.lt
Įmonės kodas 174278339
PVM kodas LT742783314