Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo UAB „Gulbelė“ internetinėje parduotuvėje „E-GULBELE“ taisyklės

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1    Šios prekių pirkimo – pardavimo UAB „Gulbelė“ internetinėje parduotuvėje „E-GULBELĖ“ (toliau – E-GULBELĖ), adresas internete www.e-gulbele.lt, taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato E-GULBELE pirkėjų registracijos, prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes ir prekių grąžinimo tvarką.

1.2    UAB „Gulbelė“ E-GULBELĖ pirkėjų užsakymų surinkimą ir vykdymą organizuoja iš UAB „Gulbelė“, esanti V. Kudirkos g. 61, Šakiuose.

1.3    Pirkėju Taisyklėse laikomas bet kuris asmuo, teikiantis užsakymą ir perkantis prekes E-GULBELĖ.

1.4    Pirkėjas, užsiregistruodamas ir pateikdamas užsakymą E-GULBELĖ patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes iš E-GULBELĖ, taip pat patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis.

1.5    Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą E-GULBELĖ tik patvirtinus, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su jomis.

2.    REGISTRACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1    Tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą.

2.2    Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik administruojant užsakymo vykdymą ir su užsakymu susijusiems veiksmams atlikti. Su taikoma privatumo politika galite susipažinti internetinėje svetainėje www.gulbele.lt.

3.    PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1    Prekių kainos E-GULBELĖ nurodytos Eurais su PVM.

3.2    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, kurios buvo nurodytas E-GULBELĖ kainoraštyje užsakymo pateikimo momentu.

3.3    Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti atsiskaitymo ir pristatymo būdą. Pirkėjas už prekes atsiskaito:

3.3.1   iš anksto per sistemą Paysera; arba

3.3.2   prekių pristatymo – perdavimo metu mokėjimo kortele.

3.4    Jeigu Pirkėjas nepatenkintas pristatyta preke, skundą e-paštu: pagalba@gulbele.lt arba nemokamu kokybės telefonu 8 800 00 114 gali pateikti per 24 val. nuo prekių atsiėmimo. Netinkama pripažintos prekės suma jam bus grąžinta bankiniu pavedimo į jo nurodytą sąskaita ne vėliau kaip per 5 d.d.

3.5    Prekių užsakymas priimamas vykdymui tik gavus išankstinį apmokėjimą už prekes. Apie užsakymo priėmimą ir apmokėjimą Pirkėjas informuojamas nurodytu elektroniniu paštu.

3.6    Nuolaidos ir kitos lojalumo programos perkant E-parduotuvėje su UAB Gulbelė ar Aibės lojalumo kortelėmis netaikomos.

3.7    Perkant su nuolaidos kodu, nuolaida yra netaikoma alkoholiniams gėrimams ir užstatinei tarai.

3.8    Užstato už daugkartinę ir vienkartinę pakuotę (tarą) dydis yra 0,10 Eur. Jeigu taikomas užstatinės taros mokestis, jis yra nurodytas papildomai prie prekės.

4.    PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

4.1    Prekes pristato UAB „Gulbelė“ darbuotojas Pirkėjo nurodytu adresu ne vėliau kaip per 48 val.

4.2    Statybines prekes galima atsiimti Kęstučio 44 g., Šakiai.

4.3    Prekių pristatymas vykdomas tik E-GULBELĖ nurodytose teritorijose (Šakių mieste ir rajone, Jurbarko, Marijampolė ir Vilkaviškio miestuose), kurių sąrašas gali būti nuolat atnaujinamas ir/ar keičiamas.

4.4 Prekės pristatomos kiekvieną dieną nuo 9 iki 20 val. Perkant alkoholinius gėrimus prekės vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais pristatomos nuo 10 iki 20 val.

4.5    Prekių užsakymą pristačius į gydymo įstaigą ar karantininio izoliavimo vietą, Pirkėjas prekes turi atsiimti lauke, prie pastato įėjimo.

4.6    Prekių pristatymo mokestis 2,90 Eur. Užsisakius prekių už 25,00 Eur ir daugiau, pristatymas Šakių, Jurbarko, Marijampolės ir Vilkaviškio miestuose nemokamas.  Pristatymas nemokamas ir jas atsiimant pačiam Pirkėjui, kaip nurodyta Taisyklių 4.2. punkte. Šakių rajone daugiau kaip 10 km nuo miesto centro, pristatymo kaina 4,30 €, nepriklausomai nuo krepšelio dydžio.

4.7    Minimali prekių užsakymo vertė 10,00 Eur.

4.8 Užsakytų prekių svoriui viršijant 60 kilogramų arba 1 kubinį metrą, prekių pristatymo sąlygos nurodytos 4.6 punkte negalioja, pristatymo terminas ir pristatymo kaina derinama su klientu tiesiogiai telefonu.

4.9    Prekės Pirkėjui pristatomos maišeliuose. Užsakymo metu taikomas 0,20 Eur pakavimo mokestis.

4.10    Alkoholiniai gėrimai parduodami tik blaiviems asmenims ir sulaukusiems 20 metų.

4.11    Pastabas dėl prekių trūkumo ar nekokybiškų prekių grąžinimo Pirkėjas gali pateikti e-paštu pagalba@gulbele.lt arba kokybės telefonu 8 800 00 114 per 24 val. nuo prekių gavimo.

4.12    Pirkėjas sutinka, kad E-GULBELĖ laikinai nesant jo užsakytos prekės, jam gali būti pristatyta kita, savo savybėmis/kaina analogiška/panaši prekė.

5.    PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAI

5.1    Už E-GULBELĖ parduodamų prekių ženklinimą atsako prekės gamintojas ir/ar prekės importuotojas.

5.2    E-GULBELĖ užtikrina, kad Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas turi būti pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų preke pasinaudoti per protingą terminą ir prekės tinkamumo vartoti termino pabaigos, atsižvelgiant į prekės savybes.

5.3    Atsižvelgiant į svorio vienetą sudarančių sveriamų prekių skirtingus dydžius ir svorius, galima tokių prekių svorio paklaida  +- 7%; tokių prekių kaina apskaičiuojama pagal kliento perkant nurodytą prekės svorį. Pirkėjas sutinka, kad sveriamų prekių svoris gali nežymiai skirtis nuo užsakyto svorio ir dėl to pretenzijų Pirkėjas neturės.

5.4    Pirkėjas, apie prekės kokybinių trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekių pristatymo – atsiėmimo metu, gali informuoti E-GULBELE elektroniniu paštu pagalba@gulbele.lt per 24 val. nuo prekių gavimo.

5.5    Pirkėjas grąžindamas nekokybišką prekę, turi užtikrinti, kad grąžinimą prekė nebūtų sugadinta ar jai padaryta kitokia žala, kuri būtų atsiradusi dėl Pirkėjo veiksmų.

6.    BAIGIMOSIOS NUOSTATOS

6.1    Taisyklės sudarytos vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Jos gali būti vienašališkai keičiamos, pildomos UAB „Gulbelė“ nuožiūra.

6.2    Santykiams tarp Pirkėjo ir UAB „Gulbelė“ taikomos šių taisyklių nuostatos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai.

6.3    Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4    Visi ginčai ir nesutarimai kilę tarp šalių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčiai sprendžiami įstatymu nustatyta tvarka.