• 000050614917
000050614917

SKYSTIS BIOTUALET CAMPA RINSE 2L(6)

12,86 EUR
Su mokesčiais

Neturime pageidaujamo kiekio.

Prekės ženklas: Thetford. Paskirtis: Skystis, skirtas viršutiniam biotualeto bakeliui.. Įspėjimas dėl cheminių medžiagų: P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.,P302+P350 PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.,P302+P350 PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.,P302+P350 PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.,P302+P350 PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.,P302+P350 PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.,P302+P350 PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.,P302+P350 PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kieki
11 Prekės
000050614917